BỔ SUNG CÁC CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY CHĂN NUÔI PHÁT TRIỂN

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,670

Ngày đăng: 08/11/2018

BỔ SUNG CÁC CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY CHĂN NUÔI PHÁT TRIỂN

Cũng trong phiên thảo luận chiều 7/11, nhiều đại biểu kiến nghị cần có những chính sách lớn trong phát triển chăn nuôi như chính sách hỗ trợ các hoạt động phát triển thị trường hay phân công rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong việc hỗ trợ người nông dân.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?