CẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO SINH VIÊN SƯ PHẠM

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,620

Ngày đăng: 09/11/2018

CẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO SINH VIÊN SƯ PHẠM

Sau khi nghe báo cáo giải trình và thẩm tra dự thảo Luật Giáo dục (Sửa đổi), các đại biểu thảo luận tại tổ về dự án luật này. Đa số đại biểu cho rằng, sửa đổi luật cần gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cả về đạo đức và tri thức

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?