ĐỀ CAO QUYỀN CON NGƯỜI TRONG DỰ THẢO LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI)

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,440

19/11/2018

ĐỀ CAO QUYỀN CON NGƯỜI TRONG DỰ THẢO LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI)

Đóng góp vào nhiều nội dung mới của dự án luật Thi hành án hình sự sửa đổi như: Phạm vi điều chỉnh của Luật, quyền hạn của phạm nhân, mô hình tổ chức cơ quan thi hành án hình sự đối với phạm nhân thương mại, tổ chức khu sản xuất, điểm lao động và tổ chức dạy nghề ngoài trại giam. Nhìn chung, các đại biểu đánh giá cao vấn đề đề cao quyền con người trong Dự án luật Thi hành án hình sự (sửa đổi), đây được coi là điểm mới, được đại biểu quan tâm cho ý kiến trong phiên thảo luận sáng nay 19/11 .

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?