ĐỐI THOẠI ĐỂ GIẢM KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,720

Ngày đăng: 14/11/2018

ĐỐI THOẠI ĐỂ GIẢM KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Thảo luận tại hội trường liên quan đến công tác giải quyết khiếu nại tố cáo công dân, các đại biểu đã tập trung đánh giá tình hình khiếu nại tố cáo năm 2018, so sánh với năm 2017 về tính chất mức độ, số lượng đơn thư; kết quả công tác tiếp dân. Đặc biệt nhiều ý kiến tâm huyết đi sâu phân tích những tồn tại hạn chế, nguyên nhân phát sinh khiếu nại tố cáo để từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác này trong thời gian tới.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?