NHIỀU BĂN KHOĂN VỀ QUY ĐỊNH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,940

Ngày đăng: 07/11/2018

NHIỀU BĂN KHOĂN VỀ QUY ĐỊNH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Thảo luận tại hội trường,các đại biểu Quốc hội tán thành sự cần thiết sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và cho rằng dự án Luật đã đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới, phù hợp với xu thế phát triển của giáo dục đại học trên thế giới; do đó có thể trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp này. Tại hội trường rất nhiều đại biểu đăng ký phát biểu thể hiện sự quan tâm đến giáo dục đại học; trong đó xoay quanh nội dung liên quan đến Hội đồng trường nhận được nhiều ý kiến sâu sắc.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?