NHỮNG ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA CỬ TRI VỀ PHÒNG NGỪA , CHỐNG TỘI PHẠM

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,358

14/11/2018

NHỮNG ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA CỬ TRI VỀ PHÒNG NGỪA , CHỐNG TỘI PHẠM

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?