QUỐC HỘI THÔNG QUA KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XIV

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 16,888

Ngày đăng: 21/11/2018

QUỐC HỘI THÔNG QUA KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XIV

Sau khi nghe Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn Phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày báo cáo Tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ 6, các đại biểu Quốc hội thống nhất thông qua nghị quyết kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV với đa số phiếu tán thành.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?