SẼ LẤY Ý KIẾN RỘNG RÃI VỀ LUẬT GIÁO DỤC SỬA ĐỔI

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 19,732

16/11/2018

SẼ LẤY Ý KIẾN RỘNG RÃI VỀ LUẬT GIÁO DỤC SỬA ĐỔI

Tiếp tục nội dung kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 14, tại phiên thảo luận sáng 15.11 về dự án Luật giáo dục sửa đổi, đa số ý kiến đại biểu nhất trí với việc mở rộng phạm vi sửa đổi và quan điểm xây dựng Luật Giáo dục (sửa đổi) được nêu trong Báo cáo của Chính phủ. Nội dung sửa đổi đã cơ bản thể chế hóa các quan điểm, định hướng của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; hoàn thiện môi trường pháp lý về giáo dục, phù hợp với Hiến pháp 2013.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?