TẠO HÀNH LANG PHÁP LÝ CHO HOẠT ĐỘNG KIẾN TRÚC

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 14,610

Ngày đăng: 14/11/2018

TẠO HÀNH LANG PHÁP LÝ CHO HOẠT ĐỘNG KIẾN TRÚC

Theo dự kiến, tại phiên thảo luận chiều ngày 14/11, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự án Luật Kiến trúc. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một dự án luật chuyên ngành được xây dựng khá hoàn chỉnh để xin ý kiến Quốc hội, bên cạnh quan điểm đồng tình cần phải có Luật Kiến trúc đáp ứng yêu cầu của phát triển kinh tế xã hội, nhiều ý kiến cũng cho rẳng việc cần phải làm rõ vai trò trách nhiệm của kiến trúc sư, phân định rõ giữa quản lý và hành nghề kiến trúc.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?