THÔNG CÁO SỐ 12 KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XIV

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,642

Ngày đăng: 06/11/2018

THÔNG CÁO SỐ 12 KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XIV

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?