THÔNG CÁO SỐ 15, KỲ HỌP THỨ 6 QUỐC HỘI KHÓA XIV

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,774

Ngày đăng: 09/11/2018

THÔNG CÁO SỐ 15, KỲ HỌP THỨ 6 QUỐC HỘI KHÓA XIV

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?