TIẾP THU Ý KIẾN ĐBQH VỀ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 12,243

Ngày đăng: 16/11/2018

TIẾP THU Ý KIẾN ĐBQH VỀ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

Dự án Luật Quản lý thuế sửa đổi trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp này có phạm vi sửa đổi rộng 108/120 điều và bổ sung 32 điều mới. Trên cơ sở 165 lượt ý kiến của các ĐBQH thảo luật ở tổ và 21 đại biểu phát biểu tại hội trường ngày 15/11, Tổng Cục thuế đã tổ chức họp báo về 9 nhóm nội dung mà các ĐBQH nêu. Ghi nhanh của phóng viên THQH

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?