VAI TRÒ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 27,837

15/11/2018

VAI TRÒ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Thảo luận tại hội trường về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đa số các ý kiến ĐBQH cho rằng cần tăng cường hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đề cao vai trò người đứng đầutrong giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?