XỬ LÝ TÀI SẢN KHÔNG CHỨNG MINH ĐƯỢC NGUỒN GỐC THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 27,267

Ngày đăng: 21/11/2018

XỬ LÝ TÀI SẢN KHÔNG CHỨNG MINH ĐƯỢC NGUỒN GỐC THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

Ngay sau khi bế mạc kỳ họp, tại Trung tâm Báo chí, Nhà Quốc hội, diễn ra buổi họp báo thông tin về kết quả chương trình kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa 14. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã chủ trì họp báo. Vấn đề xử lý tài sản không chứng minh được nguồn gốc trong Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua, việc rà soát các luật và văn bản pháp luật sau khi Quốc hội phê chuẩn Hiệp định đối tác xuyên thái bình Dương CPTPP …nhận được sự quan tâm của nhiều phóng viên.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?