Ý KIẾN CỦA ĐẠI BIỂU VÀ CỬ TRI VỀ KÝ HỌP

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 12,691

Ngày đăng: 21/11/2018

Ý KIẾN CỦA ĐẠI BIỂU VÀ CỬ TRI VỀ KÝ HỌP

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?