Ý KIẾN KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,780

Ngày đăng: 14/11/2018

Ý KIẾN KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?