BAN HÀNH QUY CHẾ HƯỚNG DẤN TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 14,828

Ngày đăng: 21/12/2018

BAN HÀNH QUY CHẾ HƯỚNG DẤN TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Tiếp tục Phiên họp thứ 29, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, chiều nay, Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân; xem xét, thông qua dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của các pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?