BỔ SUNG 3 DỰ ÁN LUẬT VÀO CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2019

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 13,668

Ngày đăng: 21/12/2018

BỔ SUNG 3 DỰ ÁN LUẬT VÀO CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2019

Sau khai mạc, các thành viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến xem xét, quyết định việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày tờ trình của chính phủ về điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 và Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày báo cáo thẩm tra.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?