ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CHƯA TƯƠNG XỨNG VỚI TÍNH CHẤT, NHIỆM VỤ CỦA AN NINH HÀNG KHÔNG

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 27,854

Ngày đăng: 14/12/2018

ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CHƯA TƯƠNG XỨNG VỚI TÍNH CHẤT, NHIỆM VỤ CỦA AN NINH HÀNG KHÔNG

Địa vị pháp lý của an ninh, an toàn hàng không chưa tương xứng với tính chất, nhiệm vụ. Giá rẻ nhưng sự an toàn không rẻ, nên không được chủ quan trong đảm bảo an ninh, an toàn hàng không. Đó là những nhận định của các thành viên đoàn giám sát về “việc thi hành chính sách, pháp luật về bảo đảm an ninh, an toàn hàng không dân dụng” tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Công ty Cổ phần hàng không VietJet. Thượng tướng Võ Trọng Việt, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi lảm việc.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?