HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TP. HÀ NỘI LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM 36 CHỨC DANH

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 18,172

Ngày đăng: 14/12/2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TP. HÀ NỘI LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM 36 CHỨC DANH

Tiếp tục nội dung kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, sáng 6/12, Hội đồng nhân dân thành phố dành toàn bộ thời gian tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 36 chức danh do HĐND bầu

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?