NĂM 2019 SẼ XÂY DỰNG LUẬT HOÀ GIẢI TẠI TOÀ ÁN

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 14,346

Ngày đăng: 21/12/2018

NĂM 2019 SẼ XÂY DỰNG LUẬT HOÀ GIẢI TẠI TOÀ ÁN

Cũng trong phiên họp sáng nay, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã nhất trí việc xây dựng Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?