NĂM 2019: ƯU TIÊN SỬA NHÓM LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN THỰC HIỆN TINH GỌN BỘ MÁY

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 28,743

Ngày đăng: 21/12/2018

NĂM 2019: ƯU TIÊN SỬA NHÓM LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN THỰC HIỆN TINH GỌN BỘ MÁY

Bám sát yêu cầu triển khai các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, 5, 6, 7, 8 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, trong đó ưu tiên bổ sung các dự án Luật để thực hiện có hiệu qủa việc tinh gọn bộ máy nhà nước. Nhiều ý kiến được đưa ra, nhưng các thành viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội thống nhất ưu tiên nhóm luật về tổ chức bộ máy theo Nghị quyết của Trung ương và kế hoạch 07 của Bộ chính trị.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?