PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP, LÀM RÕ TRÁCH NHIỆM TRONG GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 12,021

Ngày đăng: 14/12/2018

PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP, LÀM RÕ TRÁCH NHIỆM TRONG GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

Chiều 6/12, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn, trong đó nội dung chủ yếu tập trung về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; kết quả thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn thành phố từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Trách nhiệm của UBND các cấp và các Sở ngành thành phố trong việc chậm, giải quyết chưa dứt điểm các vụ việc khiếu nại tố cáo, nhất là các vụ việc phức tạp kéo dài đã được các đại biểu thẳng thắn chỉ rõ.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?