ƯU TIÊN BỔ SUNG CÁC DỰ ÁN LUẬT CẦN THIẾT TRONG NĂM 2019

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 13,088

Ngày đăng: 21/12/2018

ƯU TIÊN BỔ SUNG CÁC DỰ ÁN LUẬT CẦN THIẾT TRONG NĂM 2019

Cho ý kiến về điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2019, các thành viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội thống nhất quan điểm là ưu tiên sửa các dự án Luật cần thiết để thực hiện các nghị quyết của Trung ương cũng như đảm bảo sự đồng bộ và chất lương, tiến độ của các dự án Luật.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?