KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG CHẬM BAN HÀNH VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,732

KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG CHẬM BAN HÀNH VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT

"Công tác rà soát việc ban hành Văn bản quy phạm pháp luật tại các địa phương, tránh tình trạng "lạm phát" Văn bản quy phạm pháp luật; trách nhiệm, giải pháp khắc phục tình trạng ban hành văn bản còn sai sót, trái luật, trái thẩm quyền; khắc phục tình trạng "vênh nhau", chồng chéo giữa các Văn bản quy phạm pháp luật hay các giải pháp cải tiến quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo để khắc phục tình trạng khiếu kiện kéo dài là những vấn đề được Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trả lời trong phiên chất vấn sáng 19-3 tại kỳ họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?