GÓP Ý CHO DỰ THẢO BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,934

Ngày đăng: 23/04/2018

GÓP Ý CHO DỰ THẢO BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

Chiều ngày 23-4, Ban Dân nguyện tổ chức cuộc họp cùng các đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành góp ý cho Dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?