ĐẢM BẢO TÍNH THỐNG NHẤT VỀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 13,222

17/05/2018

ĐẢM BẢO TÍNH THỐNG NHẤT VỀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH

Chiều nay,dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?