THÀNH LẬP TÒA ÁN NHÂN DÂN, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHÚC YÊN TỈNH VĨNH PHÚC

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 12,778

THÀNH LẬP TÒA ÁN NHÂN DÂN, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHÚC YÊN TỈNH VĨNH PHÚC

Chiều ngày 15/05, Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc Xem xét, quyết định thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?