XỬ LÝ KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TỪ CƠ SỞ

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 12,066

16/05/2018

XỬ LÝ KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TỪ CƠ SỞ

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 24 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14, sáng ngày 15 tháng 5, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4; về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội. Đa số các thành viên ủy ban thường vụ quốc hội cơ bản thống nhất với báo cáo đánh giá kết quả xử lý kiến nghị của cử tri. Tuy nhiên bên cạnh đó, các đại biểu đề nghị chính quyền địa phương cần giải quyết những kiến nghị của cử tri từ cấp cơ sở.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?