CẦN ĐẢM BẢO HỆ THỐNG QUY HOẠCH ĐẾN HUYỆN, XÃ

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 13,165

CẦN ĐẢM BẢO HỆ THỐNG QUY HOẠCH ĐẾN HUYỆN, XÃ

Sáng nay, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Luật Quy hoạch, các đại biểu Quốc hội bày tỏ tinh thần thận trọng với việc sửa đổi 13 luật và thông qua 1 kỳ họp. Nhiều ý kiến cho rằng, chính phủ cần có thời gian xem xét và rà soát kỹ lưỡng để có thể thông qua tại kỳ họp thứ 6 bởi quy hoạch là nguồn của rất nhiều tiêu cực.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?