QUỐC HỘI THẬN TRỌNG VÀ LẮNG NGHE Ý KIẾN CỦA CỬ TRI TRONG CÔNG TÁC LẬP PHÁP

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 14,301

18/06/2018

QUỐC HỘI THẬN TRỌNG VÀ LẮNG NGHE Ý KIẾN CỦA CỬ TRI TRONG CÔNG TÁC LẬP PHÁP

Tại Kỳ họp thứ 5, tiếp tục tinh thần đổi mới, chuyển mạnh từ Quốc hội tham luận sang Quốc hội tranh luận, nhiều vấn đề đặt lên bàn nghị sự là những vấn đề đang diễn ra trong cuộc sống. Các quyết định của Quốc hội đều căn cứ trên tính khả thi, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn, đáp ứng được nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?