ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI THẢO LUẬN LUẬT TRỒNG TRỌT

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 15,670

09/08/2018

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI THẢO LUẬN LUẬT TRỒNG TRỌT

Sáng nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Trồng trọt. Điều mà các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội lưu ý Ban soạn thảo là quy định thế nào vừa đảm bảo quản lý nhưng tránh làm tăng thêm thủ tục hành chính, giấy phép con trong hoạt động trồng trọt

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?