CÒN NHIỀU KHÓ KHĂN TRONG MỤC TIÊU GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,976

CÒN NHIỀU KHÓ KHĂN TRONG MỤC TIÊU GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

Chiều ngày 6/9, tại Hà Nội, Ủy Ban Về các vấn đề Xã hội của Quốc hội tổ chức Phiên họp thẩm tra báo cáo của Chính Phủ về kết quả 2 năm thực hiện nghị quyết số 76 năm 2014, quốc hội 13 về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?