UBTVQH CHO Ý KIẾN DỰ ÁN LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 12,855

Ngày đăng: 22/09/2018

UBTVQH CHO Ý KIẾN DỰ ÁN LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA

Tiếp tục phiên họp Thường vụ thứ 27, chiều ngày 17/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?