XỬ LÝ NGHIÊM MINH TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN TRONG VIỆC VĂN BẢN BAN HÀNH TRÁI LUẬT

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 11,421

Ngày đăng: 15/09/2018

XỬ LÝ NGHIÊM MINH TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN TRONG VIỆC VĂN BẢN BAN HÀNH TRÁI LUẬT

Để không tái diễn tình trạng văn bản ban hành trái luật trong thời gian tới thì việc đánh giá hậu quả, xử lý trách nhiệm cần nghiêm minh hơn” cũng là vấn đề được các thành viên trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề cập khi cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?