ĐỀ XUẤT ĐƯỢC LẬP KHU SẢN XUẤT, ĐIỂM LAO ĐỘNG NGOÀI TRẠI GIAM

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,868

Ngày đăng: 11/01/2019

ĐỀ XUẤT ĐƯỢC LẬP KHU SẢN XUẤT, ĐIỂM LAO ĐỘNG NGOÀI TRẠI GIAM

Uỷ ban Tư pháp và cơ quan chủ trì soạn thảo thống nhất đề nghị bổ sung quy định cho phép trại giam thành lập khu sản xuất, điểm lao động và cho phép trại giam phối hợp với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tổ chức lao động, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam. Đây là một trong những vấn đề trọng tâm được các thành viên UBTVQH cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi).

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?