NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - HUNGARY ĐỀU HƯỚNG ĐẾN SỨC KHỎE CON NGƯỜI

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 11,439

Ngày đăng: 19/01/2019

NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - HUNGARY ĐỀU HƯỚNG ĐẾN SỨC KHỎE CON NGƯỜI

Việt Nam và Hungari học hỏi và trao đổi kinh nghiệm với nhau từ quy trình sản xuất an toàn, áp dụng biến bộ khoa học công nghệ trong nông hộ nhỏ lẻ để phát triển nông nghiệp bền vững. Đó là một trong những nội dung tại Tọa đàm “Tọa đàm phát triển nông nghiệp bền vững và an toàn thực phẩm” do Quốc hội VN và Quốc hội Hungary phối hợp tổ chức. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển và Phó chủ tịch Quốc hội Hungary chủ trì tọa đàm.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?