GIẢM TUỔI NGHỈ HƯU VỚI CÁC NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG ĐỘC HẠI, NẶNG NHỌC

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 18,401

Ngày đăng: 10/10/2019

GIẢM TUỔI NGHỈ HƯU VỚI CÁC NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG ĐỘC HẠI, NẶNG NHỌC

# Quy định tăng tuổi nghỉ hưu trong dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) đã được Ban soạn thảo phối hợp chặt chẽ với Cơ quan thẩm tra tổng hợp, tiếp thu ý kiến góp ý của các Đại biểu Quốc hội, chuyên gia, tổ chức đại diện người lao động và nhiều cơ quan, tổ chức cũng như chính những người lao động. Đến nay, cơ bản các ý kiến đồng tình về việc tăng độ tuổi nghỉ hưu có lộ trình lên 62 đối với nam và 60 đối với nữ trong điều kiện lao động bình thường. Tuy nhiên, quy định tuổi về hưu như thế nào để phù hợp với thực tế các ngành nghề lao động chân tay, lao động độc hại thì cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện để vừa đảm bảo tính linh hoạt, vừa không chia quá nhỏ độ tuổi nghỉ hưu.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?