HOÀN THIỆN CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH VỀ TÀI CHÍNH CHO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 11,603

Ngày đăng: 08/10/2019

HOÀN THIỆN CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH VỀ TÀI CHÍNH CHO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Một trong những bước đột phá giúp ngành khoa học và công nghệ phát triển là cần phải thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, nhưng nhiều đại biểu cho rằng, vấn đề này chưa được đề cập chi tiết, thiếu số liệu. Bên cạnh đó, một số khó khăn về thủ tục hành chính, nhất là việc thanh quyết toán các nhiệm vụ khoa học, nếu vẫn áp dụng quy trình như hiện nay thì gây khó khăn trong công tác giải ngân. Đây là những vấn đề quan trọng được đặt ra tại Phiên họp toàn thể của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường lần thứ 10

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?