LO NGẠI “KẼ HỞ” TRONG CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH THỊ THỰC

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 13,939

Ngày đăng: 04/10/2019

LO NGẠI “KẼ HỞ” TRONG CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH THỊ THỰC

Cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, các đại biểu cho rằng, quy định các trường hợp được chuyển đổi mục đích thị thực sẽ tạo điều kiện cho các trường hợp chính đáng được bảo lãnh không phải xuất cảnh mà có thể làm thủ tục xin cấp thị thực mới. Tuy nhiên, vấn đề lo ngại là nếu không quy định chặt chẽ thì sẽ tạo thành “kẽ hở” trong pháp luật.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?