NGÂN SÁCH DÀNH CHO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 13,064

Ngày đăng: 08/10/2019

NGÂN SÁCH DÀNH CHO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Tiếp tục phiên họp toàn thể lần thứ 10, sáng nay, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ, ngân sách khoa học và công nghệ năm 2019, dự kiến kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2020. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng chủ trì phiên họp.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?