PHẢI CÓ BÁO CÁO GIẢI TRÌNH VỤ CHÁY CÔNG TY RẠNG ĐÔNG

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 12,455

Ngày đăng: 08/10/2019

PHẢI CÓ BÁO CÁO GIẢI TRÌNH VỤ CHÁY CÔNG TY RẠNG ĐÔNG

Cần có cơ chế, chính sách tăng cường nhân lực cho ngành tài nguyên và môi trường để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh mức độ gia tăng nhanh về quy mô, diễn biến ngày càng phức tạp. Tiếp tục tăng cường giám sát việc bố trí, sử dụng kinh phí của các Bộ, ngành địa phương, bảo đảm không dưới 1% chi ngân sách cho sự nghiệp bảo vệ môi trường và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn ngân sách này. Ngoài những ý kiến nêu trên, các đại biểu cũng quan tâm đến trách nhiệm của cơ quan quản lý trong bảo vệ môi trường khi cho ý kiến tại phiên họp Toàn thể của Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?