SỰ CỐ UY HIẾP AN NINH, AN TOÀN HÀNG KHÔNG TĂNG SO VỚI NĂM 2018

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 13,469

Ngày đăng: 03/10/2019

SỰ CỐ UY HIẾP AN NINH, AN TOÀN HÀNG KHÔNG TĂNG SO VỚI NĂM 2018

Ghi nhận những nỗ lực, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, các Bộ ngành, địa phương, do vậy tai nạn giao thông đã giảm cả 3 tiêu chí, tuy nhiên, các thành viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế. Không chỉ trong lĩnh vực giao thông đường bộ mà giao thông đường không cũng đang bộc lộ nhiều vấn đề, bất cập gây nóng dư luận, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn bay.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?