SỬA QUY ĐỊNH ĐỂ XỬ LÝ HÌNH SỰ ĐỐI VỚI HÀNH VI CHẾ TẠO SÚNG

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 22,538

Ngày đăng: 16/10/2019

SỬA QUY ĐỊNH ĐỂ XỬ LÝ HÌNH SỰ ĐỐI VỚI HÀNH VI CHẾ TẠO SÚNG

Hiện nay không thể xử lý hình sự đối với 321 đối tượng về hành vi chế tạo, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng. Đây là khoảng trống pháp lý rất lớn nếu không sớm được khỏa lấp, các đối tượng có thể lợi dụng kẽ hở để vi phạm pháp luật. Trước yêu cầu cấp bách từ thực tế đấu tranh phòng chống tội phạm, Chính phủ đã xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến vào sáng 17/10.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?