TĂNG TUỔI NGHỈ HƯU LÀ PHÙ HỢP VỚI KINH NGHIỆM QUỐC TẾ

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 18,472

Ngày đăng: 10/10/2019

TĂNG TUỔI NGHỈ HƯU LÀ PHÙ HỢP VỚI KINH NGHIỆM QUỐC TẾ

Chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14, đồng thời góp ý vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi), sáng 09/10, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội tổ chức Hội thảo “Một số vấn đề về tuổi nghỉ hưu đối với người lao động trong Bộ luật Lao động (sửa đổi)”. Kinh nghiệm của các nước cho thấy, tuổi nghỉ hưu đối với cả nam và nữ từ 60 tuổi trở lên đang được nhiều nước thực hiện. Do vậy, quy định tăng tuổi nghỉ hưu trong dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) là có cơ sở trong điều kiện nước ta hiện nay.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?