THẨM TRA THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, NGÂN SÁCH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 12,012

Ngày đăng: 08/10/2019

THẨM TRA THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, NGÂN SÁCH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Đã có hơn 300 dự án đầu tư liên quan đến lĩnh vực môi trường được triển khai trong 9 tháng đầu năm và 210 cơ sở trên địa bàn 13 tỉnh, thành phố đã được thanh tra, qua đó đã xử phạt vi phạm hành chính 14 cơ sở, tổng số tiền 4,9 tỷ đồng. Đây là con số được Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa ra trong buổi thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ, ngân sách năm 2019, dự kiến nhiệm vụ, ngân sách năm 2020 trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?