TIẾN ĐỘ CHUYỂN ĐỔI SANG CƠ CHẾ TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM CÒN CHẬM

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 11,823

Ngày đăng: 08/10/2019

TIẾN ĐỘ CHUYỂN ĐỔI SANG CƠ CHẾ TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM CÒN CHẬM

Liên quan đến báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, ngân sách khoa học và công nghệ năm 2019, nhiều ý kiến đại biểu cho rằng, báo cáo còn sơ sài, chỉ chủ yếu kể đầu việc, sự kiện, có một số sự việc có con số báo cáo cụ thể, nhưng những con số này chỉ là số lũy kế đến năm 2019 chứ không phải kết quả số liệu của năm 2019. Đặc biệt, dù cơ chế đặt hàng đã được nhiều nhà khoa học phản ánh, nhưng vẫn khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính khi thực thi trong thực tiễn.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?