TIẾP TỤC TẠO THUẬN LỢI CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NHẬP, XUẤT CẢNH VIỆT NAM

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 12,293

Ngày đăng: 04/10/2019

TIẾP TỤC TẠO THUẬN LỢI CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NHẬP, XUẤT CẢNH VIỆT NAM

Tiếp tục nội dung phiên họp toàn thể lần thứ 15, sáng 4/10, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tiến hành thẩm tra chính thức dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (gọi tắt là Luật số 47) để hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?