XÁC ĐỊNH NHÓM GIẢI PHÁP ƯU TIÊN TRONG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 12,397

Ngày đăng: 08/10/2019

XÁC ĐỊNH NHÓM GIẢI PHÁP ƯU TIÊN TRONG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Cũng tại phiên họp, nhiều đại biểu cho rằng, trong báo cáo của Bộ Tài Nguyên và Môi trường vẫn chưa đề cập đến tình hình khai thác cát, khai thác tài nguyên khoáng sản, cháy rừng thời gian qua. Bộ Tài Nguyên và Môi trường cần xác định nhóm giải pháp ưu tiên trong thời gian tới

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?