CHÚ TRỌNG XÂY DỰNG NTM TẠI VÙNG SÂU, VÙNG XA GIAI ĐOẠN 2021-2025

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 13,132

Ngày đăng: 13/11/2019

CHÚ TRỌNG XÂY DỰNG NTM TẠI VÙNG SÂU, VÙNG XA GIAI ĐOẠN 2021-2025

Sau 10 năm triển khai thực hiện, tới nay, cả nước đã có 4.665 xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới (bằng (52,4%); 8 tỉnh, thành phố đã có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới. Chương trình hoàn thành trước gần 2 năm so với chỉ tiêu Đảng, Quốc hội giao.Tại phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, những tồn tại, khó khăn trong triển khai Chương trình, trong đó, nguồn lực đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi là nội dung được nhiều ĐBQH đặt ra để góp phần kéo giảm khoảng cách giữa các vùng miền trong giai đoạn tới.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?